'Reis naar de Bron'

Meer info over de speelkaarten die Jomerrylean ontwikkeld heeft.

Reis naar de Bron, Dans met Donker en Licht

 

zelfkennis spelenderwijs

20 Zwerver

 

 

De wandelaar loopt over een open terrein. Zijn weg is niet gebaand. Hij heeft geen vaste verblijfplaats. Hij is een zwerver. De gebaande wegen zijn geplaveid met vooringenomenheid. Daar wordt gehandeld vanuit een hypnotische toestand. De ongebaande weg biedt vrijheid. Elke emotie is toegelaten maar je identificeert je er niet mee. Een zwerver is waakzaam. Hij is getuige van zijn handelingen. Hij handelt vanuit onderscheidingsvermogen.

 

 

Reis naar de Bron is gebaseerd op een legsysteem met 7 inzichtskaarten.

Het zijn in zoverre Tarotkaarten dat ook hier alle kaarten een voorstelling dragen van menselijke, bovenmenselijke of allegorische figuren.

Ze zijn een ware atlas van menselijke verhoudingen en hun emotionele knelpunten. Ze richten zich tot personen die zich met hart en ziel willen inzetten voor de heling van zichzelf en die daarbij tot op de bodem willen gaan van een situatie en de bijhorende reactiepatronen.

De heldere toelichtingen maken de prenten toegankelijk. Wie het legpatroon uitprobeert, creëert een toegang tot de onbegrepen lessen van zijn leven. Stapsgewijs groeit de zelfkennis. De poort tot de ziel gaat open…

 

Het legsysteem bestaat uit 70 speelkaarten met legpatronen, beschrijving van de kaarten, de context van de kaarten en duidelijke instructies voor de ontlading van het celgeheugen.

 

Bij de ontlading gaat het erom geblokkeerde emoties nauwkeurig te leren benoemen en daarbij bepaalde energiepunten op het lichaam te activeren. Zo je wil, kan je ook de techniek van EFT (Emotional Freedom Techniques) hier aan linken.

Klik op de afbeelding om ze groter te zien.

 

ONTSTAAN VAN HET KAARTSPEL

 

 

Deze inzichtskaarten ontstonden gedurende de 26 jaar van samenwerking met mijn geliefde metgezel en bezieler, Pierre Withaegels (+ 2005).

 

Het is een neerslag van het groeiproces van de velen die in die tijd met ons verbonden waren.

Hun groeiproces vormt de brede waaier van energieën die deze zelfanalyse kleur en inhoud hebben gegeven.

 

Jo met Pierre in de tuin.

 

 

Voor meer informatie over verkooppunten bezoek je best mijn blog met nieuws en info.

 

Voor NIEUWS en INFO klik hier.

Contact info: info@jomerrylean.be